zpět na úvodní stránku

Doprava v Praze

Veřejná doprava

Praha má velmi efektivní systém metra, tramvají a autobusů. V novém pražském metru jezdí vlaky ve špičce každou 1 nebo 2 minuty a mimo špičku minimálně každých 10 minut. Nejnovější informace o pražském dopravním systému najdete na oficiálních stránkách. https://www.dpp.cz/

Metro

Síť pražského metra tvoří 3 linky označené písmeny a barevně odlišené: A – zelená barva (stanice Depo Hostivař – Nemocnice Motol), B – žlutá barva (stanice Černý most – stanice Zličín), C – červená barva (stanice Letňany – stanice Háje), s přestupem ve stanici Muzeum (linky A a C), Můstek (linky A a B), Florenc (linky B a C). Metro funguje denně od 5:00 do půlnoci.

Tramvaje

Denní provoz je od 4:30 do půlnoci. Noční provoz je od 00:30 do 4:30 a je zajišťován tramvajemi číslo 91 až 99 s intervalem provozu 30 minut. Centrální přestupní stanice pro noční linky je zastávka Lazarská. Jízdní řády tramvají jsou umístěny na jednotlivých zastávkách. Tramvajová zastávka označená znakem =M= znamená, že je zde možnost vystoupit a pokračovat metrem.

Autobusy

Denní a noční provoz autobusů je obdobný provozu tramvají. Noční provoz zajišťují autobusy číslo 901 až 915. Jízdní řády autobusů jsou umístěny na jednotlivých zastávkách.

Dopravní spoje naleznete zde.

Ceny za městskou dopravu v Praze

Cestování městskou dopravou je možné pouze s platnou jízdenkou. Cestující si jízdenky musí zajistit před nástupem do vozidla nebo vstupem do metra. Vstupenka je platná pouze tehdy, je-li označena v ověřovacím zařízení.

Jízdné

Standardní jízdenka: 40 Kč / 1,63 EUR
Krátkodobá jízdenka: 30 Kč /1,22 EUR

Standardní jízdenka platí 90 minut a krátkodobá 30 minut po době označení.

Jednodenní (24hodinová) jízdenka: 120 Kč /4,88 EUR
3denní (72hodinová) jízdenka: 330 Kč/ 13,41 EUR

Tyto jízdenky platí pro všechna zařízení městské dopravy a umožňují přestupy. Vstupenka je platná od okamžiku označení. Tyto vstupenky lze zakoupit v Informačních centrech Pražské informační služby (PIS), v automatech v stanicích metra a pomocí SMS zprávy.

Více informací naleznete zde.

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: kongresdidc@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2024 GUARANT International spol. s r. o.