zpět na úvodní stránku

PODROBNÝ PROGRAM

„DÝCHACÍ CESTY – CESTY MEZI OBORY“

Společný kongres bronchologické sekce ČPFS, ČS ARIM a sekce hrudní chirurgie České chirurgické společnosti s mezinárodní účastí.

Současná medicína klade stále vyšší nároky na optimalizaci využití technologie, ale i správnou mezioborovou koordinaci jednotlivých diagnostických i terapeutických kroků.

Spolupráce mezi plicní endoskopií, akutní medicínou a hrudní chirurgií je stále těsnější, ale informační provázanost mezi obory u nás mírně zaostává za potřebou. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu prvního ročníku jsme se rozhodli znovu propojit program setkání bronchologické sekce ČPFS, členů ČSARIM, kteří se ve své práci s plicní endoskopií rutinně setkávají a hrudních chirurgů zabývajících se chirurgickou léčbou velkých dýchacích cest. Letos nově obohatí program kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie.

Program sesterské sekce naleznete zde.

 

Program v PDF ke stážení  zde .

PÁTEK 8. 12. 2023

 

Sál A (Sál Empiria)

8:30
Záhajení kongresu
32. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie
8:30–12:00
předsedající: Homolka, J., Votruba, J.
Pyomyositida zdrojem septických embolů
(Vykopal, M., Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc)
8:40
Komplikace transplantace srdce
(Novotná, J., Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc)
8:50
Léčba závislosti na tabáku a nikotinu – úspěchy i neúspěchy
(Kratochvíl, T., Klinika nemoci plicních a TBC, FN Brno)
9:00
Jak málo stačí k neštěstí
(Petrů, V., FN Bulovka, Praha)
9:10
Entrectinib a jeho boj s toxicitami
(Komancová, A.,Klinika pneumologie FN Bulovka, Praha)
9:20
Pacient s NUT midline karcinomem hrudníku
(Vejrych, J, KNPT, FN Brno)
9:30
Zvrat ve vyšetřovacím procesu intersticiálního plicního postižení
(Zhuber, Y., Klinika pneumologie FN Bulovka, Praha)
9:40
Zhoubný nádor mediastina
(Konečný, E., Klinika pneumologie FN Bulovka, Praha)
9:50 diskuze
10:0010:30 Kávová přestávka
10:30
Plicní mukormykóza po transplantaci plic
(Zajacová, A., Pneumologická klinika FN Motol, Praha)
10:40
Oportunní pneumonie na ,,druhou”
(Řezáč, D., IKEM, Praha)
10:50
Případ sarkoidózy plic s postižením nitrohrudních uzlin, renální insuficiencí a hyperkalcémií
(Votruba, J., I. TRN VFN Praha )
11:00
Fatální případ vrozené poruchy pojiva u mladého muže
(Šotola, M., I. TRN VFN Praha)
11:10
Nikdy není pozdě
(Stolár, P., I. TRN VFN Praha)
11:20
Pneumothoraxy s nečekaným rozuzlením  
(Peterková T., Hoznauerová L., Svoboda P., Hedánková P., Stehlík L., Koziar Vašáková M. - Pneumologická klinika 1.LF UK a TN)
11:30 Není kašel jako kašel
(Le Roy Mičola, T., Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN)
11:40 diskuze
12:00–13:00 Oběd
13:00 Anesteziologický blok
Část I
13:00
14:25
Zajištění dýchacích cest – update 2023

předsedající: Otáhal, M., Černý, V.
Neplánované zajištění obtížných dýchacích cest v roce 2023
(Otáhal, M., KARIM VFN Praha)
13:15 „Awake“ intubace pomocí fibroskopie nebo videolaryngoskopie – umožňuje současná evidence preferovat některou z technik?
(Černý, V.)
13:30 Extubace u pacienta s obtížnými dýchacími cestami
(Werner, J.)
13:45 Sdílené dýchací cesty
(Kopáňko, Krečmerová, Motol)
14:00 Zásady bezpečného provádění tracheostomie na pracovištích intenzivní péče
(Otáhal, M. KARIM VFN Praha)
14:15 Role HFNO u pacientů s očekávanými obtížnými dýchacími cestami
(Černý, V.)
14:30 Přestávka
14:35 Anesteziologický blok
Část II
14:35
15:25
Diskuse k vybraným případům „nezajištění dýchacích cest“ v ČR, které vedly ke smrti nebo hypoxickému poškození mozku
klinický případ 1 (Otáhal, M.)
14:50 klinický případ 2 (Černý, V.)
15:05 klinický případ 3 (Otáhal, M.)
15:20 klinický případ 4 (Černý, V.)
15:25 Anesteziologický blok
Část III
15:25
16:00
Panel ČSARIM a ČPFS na téma: Kurikulum „airway management“ pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky a jeho stratifikace

Členové panelu: Černý, V., Otáhal, M., Votruba, J.
  Úvod
(Černý, V.)
Diskuse k otázkám:
• Jaký je význam a přínos vzniku „národního“ kurikula?
• Jak má být stratifikováno a jaké mají být kompetence absolventů kurikula?
• Jaká je nezbytná míra formalizace kurikula ve vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků?
16:00–16:30 Kávová přestávka

Sál B (Sál Tower)

16:30–18:00
Workshopy
Otáhal, M., Lukeš, M., Votruba, J.
Stanice 1: Fibrooptická intubace ústy a nosem
(Brožek, T.)
Stanice 2: Koniotomie, Ventrain ventilace transtracheální
(Otáhal, M.)
Stanice 3: Separace dýchacích cest, biluminální kanyla, bronchiální blocker, Vivasight
(Novotný, A.)
Stanice 4: Optické stylety a nové videolaryngoskopy
(Werner, J.)
Společná stanice: Zavedení Montgomeryho T kanyly
(Lukeš, M., Votruba, J.)
 

Sál A (Sál Empiria)

12:0013:00

SYMPOZIUM INLAB

Jednorázové bronchoskopy, vývoj situace ve světě a v ČR
( Rakita, D.)

Jednorázová bronchoskopie – nevratná změna v bronchologii?
(Votruba, J.)

SOBOTA 9. 12. 2023

Sál A (Sál Empiria)

8:30
Pneumoonkologický blok
8:3010:00
předsedající: Zemanová, M., Petruželka, L.
Skríning plicní rakoviny - stav pilotního programu časného záchytu plicní rakoviny v ČR
(Čierna Peterová, I.)
8:45
Význam stagingu plicních nádorů vzhledem k prognóze a léčbě, 9. vydání TNM klasifikace na obzoru
(Návratová , L.)
9:00 
Stereotaktikcá RT u časného stadia NSCLC- indikace, kombinace, trendy
(Kohlová, T.)
9:15
Předoperační nebo adjuvantní léčba u operabilního NSCLC?
(Petruželka, L.)
9:30
Operace nebo radioterapie u stadia III NSCLC v éře imunoterapie?
(Zemanová, M.)
9:45 diskuze
10:0010:30 Kávová přestávka
10:30
Plicní blok I
10:3012:30
předsedající: Rakita, D., Sova, M., Votruba, J.
Patologie velkých dýchacích cest
Využití tkaninového lepidla v léčbě bronchiálních fistul
(Kúkoľ, P.)
10:40
Bronchopleurální píštěl: přehled současných metod endoskopické a chirurgické léčby
(Rakita, D., Šimonek, J.)
10:50
Řešení benigních stenóz trachey z pohledu otorinolaryngologa, trendy a vlastní zkušenosti.
(Votava, M.)
11:00 Rekanalizační techniky v bronchologii
Bronchoskopicky manažment benígnej tracheálnej obštrukcie
(Šenitko, M.)
11:10
Bronchoskopický management maligních stenóz velkých dýchacích cest
(Sova, M.)
11:20
Multioborová spolupráca pri riešení tumoróznej obštrukcie trachey – porovnanie manažmentu 2 prípadových studií
(Turoček, T.)
11:30 Navigační metody v bronchologii, solitární plicní uzly
Solitární plicní uzly – state of the art
( Návratová L.)
11:40
Navigational methods for solitary pulmonary nodules
(Rozman, A.)
12:00
Solitární plicní uzly – výzva pro bronchologa
(Votruba, J.)
12:10
Úloha augmentovanej fluoroskopie pri navigacnej a roboticky asistovanej bronchoskopii
(Šenitko, M.)
12:20 diskuze
12:30–13:30 Oběd
13:30
Chirurgický blok
13:3015:00
předsedající: Lischke, R., Trča, S.
Miniinvazivní hrudní chirurgie: RATS plicní sleeve resekce, iniciální zkušenost v ČR
(Kolařík, J.)
13:40
Neoajduvnantní chemoimunoterapie u resekabilních NSCLC: pohled pneumoonkologa a chirurga
(Casas Mendez, L.F., Vachtenheim, J.)
13:50
Viruální realita v hrudní chirurgii
(Lischke, R.)
14:00
Bronchoskop v rukách hrudního chirurga
(Pozniak, J.)
14:10 Infekce mediastina, mediastinální kolekce infekční, parainfekční. Management, možnosti léčby.
(Trča, S., Mareš, K., Krška, Z., Hoskovec, D., Černohorský, S., Jirava, D., Šotola, M., Jakubův, M.)
14:20 Sekvenční dutinová cytoreduktivní a lokoregionální hypertermní cytostatická léčba pokročilých malignit.
(Trča, S., Hoskovec, D., Černohorský, S., Krška, Z.,Jirava, D., Jakubův, M., Vočka, M.)
14:30 Postavení chirurga v léčbě pleurálního empyému.
(Trča, S., Jakubův, M., Černohorský, S., Jirava, D., Krška, Z.)
14:40 diskuze
15:00–15:30  Kávová přestávka
15:30
Plicní blok II
15:3018:30
předsedající: Šestáková, Z., Šimovič, J., Votruba J.
Seznam výkonů a bronchoskopie, změny a novinky
(Turčáni, P.)
15:40 Endoskopická centra ČR, poziční dokument, draft
(Turčáni, P.)
15:50 Endobronchiální ultrasonografie v plicní diagnostice
EBUS v diagnostike sarkoidózy pľúc
(Slivka, R.)
16:00
The importance of elastography, B – mode and Doppler in EBUS/EUS diagnostics
(Rozman, A.)
16:20
EUS – iatrogenní komplikace
(Šestáková, Z.)
16:30
Nové možnosti diagnostických odběrů z mediastina pod endosonografickou kontrolou
(Votruba, J.)
16:40 Pleurální patologie
Fakta a mýty o hrudních drénech, velký nebo malý hrudní drén?
(Šestáková, Z.)
16:50
Pleurální patologie  
(Šefl, K.)
17:00
Lytická terapie – timing, možnosti, evidence
(Hromek, T.)
17:10 Infekce pleurálního prostotu konzervativní, fibrinolytická a chirurgická léčba na I. klinice TRN, soubor pacientů od 1. 1. 2019 - 20. 7. 2023
(Šotola, M., Stolár, P., Trča, S.)
17:20 Endoskopická léčba bronchiální obstrukce
Bronchoskopická volumredukce párou
(Hajníková, Z.)
17:30
Endoskopická léčba emfyzému
(Šimovič, J.)
17:40
Endoskopická léčba bronchiální obstrukce
(Šimovič, J.)
17:50 Intersticiální patologie
Kryobiopsie u IPP
(Šestáková, Z.)
18:00
Jak správně a bezpečně provádět kryobiopsie
(Votruba, J.)
18:10
Management masivnej hemoptýzy
(Šenitko, M.)
18:20 diskuze
18:30 ZÁVĚR KONGRESU

Sál B (Sál Tower)

15:00–18:00
Workshopy
Votruba, J., Šimovič, J., Šestáková, Z., Rakita, D.
Stanice 1: strat X, Chartis, implantace chlopní a coilů, management air–leaku
Stanice 2: inserce rigidního instrumentária, kombinovaná rekanalizace, odstranění cizího tělesa, kryoresekce a kryoablace, balónová dilatace, inserce stentu
Stanice 3: Navigační metody v bronchologii
V
ěnováno prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc.DIDC2023_program_A5_web.pdf (13,4 MB)PODROBNÝ PROGRAM
PÁTEK 8.12.2023
Sál A (Sál Empiria)
8:30 Záhajení kongresu
32. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie
8.30–12.00
předsedající: Homolka, J., Votruba, J.
Polymyositida zdrojem septických embolů
(Vykopal, M., Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc)
8:45 Komplikace transplantace srdce
(Novotná, J., Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc)
9:00 Léčba závislosti na tabáku a nikotinu – úspěchy i neúspěchy
(Kratochvíl, T., Klinika nemoci plicních a TBC, FN Brno)
9:15 Jak málo stačí k neštěstí
(Petrů, V., FN Bulovka, Praha)
9:30 Entrectinib a jeho boj s toxicitami
(Komancová, A.,Klinika pneumologie FN Bulovka, Praha)
9:45 Pacient s NUT midline karcinomem hrudníku
(Vejrych, J, KNPT, FN Brno)
10:00 Zvrat ve vyšetřovacím procesu intersticiálního plicního postižení
(Zhuber, Y., Klinika pneumologie FN Bulovka, Praha )
10:15 - 10:30 Kávová přestávka
10:30 Zhoubný nádor mediastina
(Konečný, E., Klinika pneumologie FN Bulovka, Praha
10:45 Plicní mukormykóza po transplantaci plic
(Zajacová, A., Pneumologická klinika FN Motol, Praha)
11:00 Oportunní pneumonie na ,,druhou ´´
(Řezáč, D., IKEM, Praha)
11:15 Případ sarkoidózy plic s postižením nitrohrudních uzlin, renální
insuficiencí a hyperkalcémií
(Votruba, J., I. TRN VFN Praha )
8. – 9. PROSINCE 2023 | PRAHA
KONFERENČNÍ CENTRUM CITY (KCC)
II. MEZIOBOROVÝ KONGRES DIAGNOSTIKY 7
A INTERVENCE DÝCHACÍCH CEST
32. KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
11:30 Fatální případ vrozené poruchy pojiva u mladého muže
(Šotola, M., I. TRN VFN Praha)
11:45 Nikdy není pozdě
(Stolár, P., I. TRN VFN Praha)
12.00–13.00 Oběd
13:00 Anesteziologický
Část I
13:00-14:25
Zajištění dýchacích cest – update 2023
předsedající: Otáhal, M., Černý, V.
Neplánované zajištění obtížných dýchacích cest v roce 2023
(Otáhal, M., KARIM VFN Praha)
13:15 „Awake“ intubace pomocí fibroskopie nebo videolaryngoskopie –
umožňuje současná evidence preferovat některou z technik?
(Černý, V.)
13:30 Extubace u pacienta s obtížnými dýchacími cestami
(Werner, HK)
13:45 Sdílené dýchací cesty
(Kopáňko, Krečmerová, Motol)
14:00 Zásady bezpečného provádění tracheostomie na pracovištích
intenzivní péče
(Otáhal, M. KARIM VFN Praha)
14:15 Role HFNO u pacientů s očekávanými obtížnými dýchacími cestami
(Černý, V.)
14:30 Přestávka
14:35 Část II
14:35-15:25
Diskuse k vybraným případům „nezajištění dýchacích cest“ v
ČR, které vedly ke smrti nebo hypoxickému poškození mozku
klinický případ 1 (Otáhal, M.)
14:50 klinický případ 2 (Černý, V.)
15:05 klinický případ 3 (Otáhal, M.)
15:20 klinický případ 4 (Černý, V.)
8. – 9. PROSINCE 2023 | PRAHA
KONFERENČNÍ CENTRUM CITY (KCC)
8 II. MEZIOBOROVÝ KONGRES DIAGNOSTIKY
A INTERVENCE DÝCHACÍCH CEST
32. KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
15:25 Část III
15:25-16:00
Panel ČSARIM a ČPFS na téma: Kurikulum „airway management“
pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky a jeho
stratifikace
Panel ČSARIM a ČPFS na téma: Kurikulum „airway management“
pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky a jeho
stratifikace
Členové panelu: Černý, V., Otáhal, M., Votruba, J.,)
Úvod
(Černý, V.)
Diskuse k otázkám:
• Jaký je význam a přínos vzniku „národního“ kurikula?
• Jak má být stratifikováno a jaké mají být kompetence absolventů
kurikula?
• Jaká je nezbytná míra formalizace kurikula ve vzdělávání lékařů
a nelékařských zdravotnických pracovníků?
16.00–16.30 Kávová přestávka
Sál B (Sál Tower)
16:30 Workshopy
16.30–18.00
Otáhal, M., Lukeš, M., Votruba, J.
Stanice 1: Fibrooptická intubace ústy a nosem
(Brožek)
Stanice 2: Koniotomie, Ventrain ventilace transtracheální
(Otáhal, M)
Stanice 3: Separace dýchacích cest, biluminální kanyla, bronchiální
blocker, Vivasight
(Novotný)
Stanice 4: Optické stylety a nové videolaryngoskopy
(Werner)
Společná stanice: Zavedení Montgomeryho T kanyly
(Lukeš, M., Votruba, J.)
8. – 9. PROSINCE 2023 | PRAHA
KONFERENČNÍ CENTRUM CITY (KCC)
II. MEZIOBOROVÝ KONGRES DIAGNOSTIKY 9
A INTERVENCE DÝCHACÍCH CEST
32. KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
SESTERSKÁ SEKCE
Sál B (Sál Tower)
13:00 Sesterská sekce
13:00 - 15:00
předsedající: Randáčková P., Pechková V.
Intervenčna bronchoskopia nútpch a HCH
(Nahalkova, J., Frisova, D., Lukáč, H. A.)
13:15 Endobronchiální ultrasonografie
(Pechková, V.)
13:30 Lokální anestezie a sedace před EBUS z pohledu sestry
(Randáčková, P.)
13:45 Navigační metody
(Pechková, V.)
14:00 Péče a edukace pacienta po zavedení pleurálního katétru
(Randáčková, P., Lípová, K.)
14:15-14:50 Instruktáž a nácvik využití bronchoskopického instrumentária
SOBOTA 9.12.2023
Sál A (Sál Empiria)
8:30 Pneumoonkologický blok
8:30 – 10:00
předsedající: Zemanová, M., Petruželka, L
Skríning plicní rakoviny - stav pilotního programu časného záchytu
plicní rakoviny v ČR
(Čierna Peterová, I.)
8:45 Význam stagingu plicních nádorů vzhledem k prognóze a léčbě,
9. vydání TNM klasifikace na obzoru
(Návratová , L.)
9:00 Stereotaktikcá RT u časného stadia NSCLC- indikace, kombinace,
trendy
(Kohlová, T.)
9:15 Předoperační nebo adjuvantní léčba u operabilního NSCLC?
(Petruželka, L.)
9:30 Operace nebo radioterapie u stadia III NSCLC v éře imunoterapie?
(Zemanová, M.)
9:45 diskuze
10:00-10:30 Kávová přestávka
8. – 9. PROSINCE 2023 | PRAHA
KONFERENČNÍ CENTRUM CITY (KCC)
10 II. MEZIOBOROVÝ KONGRES DIAGNOSTIKY
A INTERVENCE DÝCHACÍCH CEST
32. KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
10:30 Plicní blok I
10:30 – 12:30
předsedající: Rakita, D., Sova, M., Votruba, J.
Patologie velkých dýchacích cest
Využití tkaninového lepidla v léčbě bronchiálních fistul
(Kúkoľ, P.)
10:40 Bronchopleurální píštěl: přehled současných metod endoskopické
a chirurgické léčby
(Rakita, D.; Šimonek, J.)
10:50 Řešení benigních stenóz trachey z pohledu otorinolaryngologa,
trendy a vlastní zkušenosti.
(Votava, M.)
11:00 Jednorázové bronchoskopy, vývoj situace ve světě a v ČR
(Rakita, D.)
11:10 Rekanalizační techniky v bronchologii
Bronchoskopicky manažment benígnej tracheálnej obštrukcie
(Šenitko, M.)
11:20 Bronchoskopický management maligních stenóz velkých
dýchacích cest
(Sova,M.)
11:30 Multioborová spolupráca pri riešení tumoróznej obštrukcie trachey
– porovnanie
manažmentu 2 prípadových studií
(Turoček, T.)
11:40 Navigační metody v bronchologii, solitární plicní uzly
Navigational methods for solitary pulmonary nodules
(Rozman, A.)
12:00 Solitární plicní uzly – výzva pro bronchologa
(Votruba, J.)
12:10 Úloha augmentovanej fluoroskopie pri navigacnej a roboticky
asistovanej bronchoskopii
(Šenitko, M.)
12:20 diskuze
12:30 – 13:30 Oběd
8. – 9. PROSINCE 2023 | PRAHA
KONFERENČNÍ CENTRUM CITY (KCC)
II. MEZIOBOROVÝ KONGRES DIAGNOSTIKY 11
A INTERVENCE DÝCHACÍCH CEST
32. KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
13:30 Chirurgický blok
13:30 – 14:30
předsedající: Lischke, R., Trča, S.
Miniinvazivní hrudní chirurgie: RATS plicní sleeve resekce, iniciální
zkušenost v ČR
(Kolařík, J.)
13:40 Neoajduvnantní chemoimunoterapie u resekabilních NSCLC:
pohled pneumoonkologa a chirurga
(Casas Mendez, L.F.; Vachtenheim , J.)
13:50 Viruální realita v hrudní chirurgii
(Lischke, R.)
14:00 Bronchoskop v rukách hrudního chirurga
(Pozniak, J.)
14:10 Infekce pleurálního prostotu konzervativní, fibrinolytická a chirurgická
léčba na I. klinice TRN, soubor pacientů od 1. 1. 2019 - 20. 7.
2023
(Šotola, M.; Stolár, P.; Trča, S.)
14:20 diskuze
14:30 – 15:00 Kávová přestávka
15:00 Plicní blok II
15:00 - 18:00
předsedající: Šestáková, Z., Šimovič, J., Votruba J.,
Seznam výkonů a bronchoskopie, změny a novinky
(Turčáni, P.)
15:10 Endoskopická centra ČR, poziční dokument, draft
(Turčáni, P.)
15:20 Endobronchiální ultrasonografie v plicní diagnostice
EBUS v diagnostike sarkoidózy pľúc
(Slivka, R.)
15:30 The importance of elastography, B – mode and Doppler in EBUS/
EUS diagnostics
(Rozman, A.)
15:50 EUS – iatrogenní komplikace
(Šestáková, Z.)
16:00 Nové možnosti diagnostických odběrů z mediastina pod endosonografickou
kontrolou
(Votruba, J.)
16:10 Pleurální patologie
Fakta a mýty o hrudních drénech, velký nebo malý hrudní drén?
(Šestáková, Z.)
8. – 9. PROSINCE 2023 | PRAHA
KONFERENČNÍ CENTRUM CITY (KCC)
12 II. MEZIOBOROVÝ KONGRES DIAGNOSTIKY
A INTERVENCE DÝCHACÍCH CEST
32. KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ Z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE
16:20 Tunelizovaný pleurální katétr v managementu nejen maligních
pleurálních výpotků
(Šefl, K.)
16:30 Lytická terapie – timing, možnosti, evidence
(Hromek, T.)
16:40 Endoskopická léčba bronchiální obstrukce
Bronchoskopická volumredukce párou
(Hajníková, Z.)
16:50 Endoskopická léčba emfyzému
(Šimovič, J.)
17:00 Endoskopická léčba bronchiální obstrukce
(Šimovič, J.)
17:10 Intersticiální patologie
Kryobiopsie u IPP
(Šestáková, Z.)
17:20 Jak správně a bezpečně provádět kryobiopsie
(Votruba, J.)
17:30 Management masivnej hemoptýzy
(Šenitko, M.)
17:40 diskuze
17:50 ZÁVĚR KONGRESU
Sál B (Sál Tower)
15:00 Workshopy
15.00–18.00
Votruba, J., Šimovič, J., Šestáková, Z., Rakita, D.
Stanice 1: strat X, Chartis, implantace chlopní a coilů, management
air–leaku
Stanice 2: inserce rigidního instrumentária, kombinovaná rekanalizace,
odstranění cizího tělesa, kryoresekce a kryoablace, balónová
dilatace, inserce stentuDIDC2023_program_A5_web.pdf (14032879)Poslední aktualizace: 24. listopadu 2023
SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: kongresdidc@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2024 GUARANT International spol. s r. o.