Vítejte na webu I. mezioborového kongresu diagnostiky a intervence dýchacích cest

 

REGISTRACE     PROGRAM


Úvodní slovo

Současná medicína klade stále vyšší nároky na optimalizaci využití technologií, ale také na správnou mezioborovou koordinaci jednotlivých diagnostických a te­ra­peu­tic­kých kroků.

Spolupráce mezi plicní endoskopií, akutní medicínou a hrudní chirurgií je stále těsnější, ale informační provázanost mezi obory někdy zaostává za potřebou. Rozhodli jsme se proto propojit program setkání bronchologické sekce ČSPF, členů ČSARIM, kteří se ve své práci s plicní endoskopií rutinně setkávají a hrudních chirurgů zabývajících se chirurgickou léčbou velkých dýchacích cest. Tento první český mezioborový kongres věnovaný dýchacím cestám by měl pomoci rozvíjet nové endoskopické a chirurgické technologie/postupy, ale také by se měl pokusit spojit obory zabývající se podobnými problémy a zlepšit možnosti v jejich spolupráci.

Součástí kongresu budou i přednášky opinion leaderů ze zahraničí, nebudou chybět workshopy, pro/con sekce, program sester, volná sdělení a videopřenosy.

doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc.

 

Důležitá data

8. srpen 2022  |  Otevření registrace
8. srpen 2022  |  Otevření příjmu abstraktů
14. října 2022  |  Uzávěrka příjmu abstraktů
do 14. října 2022  |  Včasná registrace
do ? 2022  |  Vyrozumění o přijetí/nepřijetí abstraktů
25. a 26. listopadu 2022  |  DIDC 2022

 

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: kongresdidc@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.