zpět na úvodní stránku

Program

„DÝCHACÍ CESTY – CESTY MEZI OBORY“

Společný kongres bronchologické sekce ČPFS, ČS ARIM a sekce hrudní chirurgie České chirurgické společnosti s mezinárodní účastí.

Současná medicína klade stále vyšší nároky na optimalizaci využití technologie, ale i správnou mezioborovou koordinaci jednotlivých diagnostických i terapeutických kroků.

Spolupráce mezi plicní endoskopií, akutní medicínou a hrudní chirurgií je stále těsnější, ale informační provázanost mezi obory u nás mírně zaostává za potřebou. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu prvního ročníku jsme se rozhodli znovu propojit program setkání bronchologické sekce ČPFS, členů ČSARIM, kteří se ve své práci s plicní endoskopií rutinně setkávají a hrudních chirurgů zabývajících se chirurgickou léčbou velkých dýchacích cest. Letos nově obohatí program kasuistická sdělení mladých pneumologů.

Věnováno prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc.

Hosté

prof. Dr. med. Felix Herth
prof. dr. J. T. Jouke Annema
doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Organizační výbor

Předsednictvo

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc.
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Plicní a pneumoonkologie

MUDr. Dmitry Rakita, CSc.
MUDr. Luděk Stehlík
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Petra Zemanová

Anestezie

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.
MUDr. Vladimír Bicek
prof. dr hab. n.med. Tomasz Marek Gaszyński
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Hrudní chirurgie

MUDr. Alice Tašková, FEBTS, MBA
MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
MUDr. Stanislav Trča, Ph.D.

 

PŘEDBĚŽNÝ PODROBNÝ PROGRAM

Den 1 – pátek 8. prosince 2023

Dny mladých pneumologů

Kasuistická sdělení

Workshop

 • strat X, Chartis, implantace chlopní a coilů, management air – leaku
 • inserce rigidního instrumentária, kombinovaná rekanalizace, odstranění cizího tělesa, kryoresekce a kryoablace, balónová dilatace, inserce stentu

Anesteziologický blok

 • Obtížné zajištění dýchacích cest
 • Dýchací cesty sdílené s operatérem
 • Chirurgické přístupy do trachey
 • Anesteziologické postupy u otevřených resekci trachey
 • Novinky v anestezii výkonů na dýchacích cestách

Obtížné supraglotické dýchací cesty – algoritmy versus osobní preference

Obtížné infraglotické dýchací cesty – jsme na ně připraveni?

Urgentní a plánované chirurgické přístupy do trachey

Nekonvenční postupy oxygenace a ventilace

1. Trysková ventilace
2. Apnoická oxygenace, THRIVE

Zajištění dýchacích cest u obézních

Zajištění dýchacích cest u traumat obličeje a krku

Zajištění dýchacích cest při vědomí pacienta

Workshopy

Stanice 1: Fibrooptická intubace ústy a nosem

Stanice 2: Koniotomie, Ventrain ventilace transtracheální

Stanice 3: Separace dýchacích cest, biluminální kanyla, bronchiální blocker, Vivasight

Stanice 4: Optické stylety a nové videolaryngoskopy

Společná stanice: Zavedení Montgomeryho T kanyly

 

Den 2 – sobota 9. prosince 2023

Pneumoonkologický blok

 • Léčba časných stádií plicní rakoviny u inoperabilních/neresekabilních pacientů
 • Imunoterapie BCA
 • Nádorový debulking a jeho význam v pneumoonkologii
 • Skríning plicní rakoviny
 • Význam stagingu BCA vzhledem k prognóze a léčbě

Plicní blok

Patologie velkých dýchacích cest
– tracheobronchomalacie, EDAC
– nezhoubné stenózy velkých dýchacích cest z pohledu plicní endoskopie

Cizí tělesa

Rekanalizační techniky v bronchologii mimo stentáže

Jednorázové bronchoskopy

Hemoptýza

Stenty v intervenční bronchologii a nejen v ní

1. Silikonové a samoexpandibilní stenty

2. Biodegradabilní stenty

3. Biodegradabilní stenty pohledem hrudního chirurga

4. Novinky a trendy ve stentování.

Kazuistiky plicní endoskopie 3x

 • co se podařilo
 • a co ne

Endoskopická léčba bronchiální obstrukce

1. Endoskopická volumredukce chlopněmi

2. Endoskopická volumredukce párou

3. Endoskopická léčba chronické bronchitidy

4. Bronchiální termoplastika

5. Endobronchiální ultrasonografie v plicní diagnostice

Solitární plicní uzly, intersticiální patologie

Navigační metody v bronchologii.

Význam BAL v moderní pneumologii / akutní medicíně

Kryobiopsie v diagnostice intersticiálních plicních procesů

Pleurální patologie

Lytická terapie – timing, možnosti, evidence

Pleuroskopie

Tunelizovaný pleurální katetr, pleurální port, talková slurry

Endorsement

ČPFS

ČSARIM

ČSIM

European Airway Management Society

 

Poslední aktualizace: 14. dubna 2023

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: didc2023@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2023 GUARANT International spol. s r. o.