zpět na úvodní stránku

Program

„DÝCHACÍ CESTY – CESTY MEZI OBORY“

společný kongres bronchologické sekce ČPFS, ČSARIM a sekce hrudní chirurgie České chirurgické společnosti s mezinárodní účastí.

Věnováno prof. MUDr. Vítězslavu Kolkovi, DrSc.

Organizační výbor

Předseda:

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc.
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

Předsednictvo:

MUDr. Dmitry Rakita, CSc.
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
prof. Dr. J. T. Jouke Annema
doc. Dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.
prof. Tomasz Gaszynski MD, Ph.D.

Současná medicína klade stále vyšší nároky na optimalizaci využití technologie, ale i správnou mezioborovou koordinaci jednotlivých diagnostických a terapeutických kroků.

Spolupráce mezi plicní endoskopií, akutní medicínou a hrudní chirurgií je stále těsnější, ale informační provázanost mezi obory u nás mírně zaostává za potřebou. Rozhodli jsme se proto propojit program setkání bronchologické sekce ČPFS, členů ČSARIM, kteří se ve své práci s plicní endoskopií rutinně setkávají   a hrudních chirurgů zabývajících se chirurgickou léčbou velkých dýchacích cest.

Formát – 2denní kongres sestávající z prezentací a workshopů.

 

Mezi zahraniční zvané řečníky přivítáme

prof. Tomasz Gaszynski MD, Ph.D.
Medical University of Lodz, Polsko
doc. Dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.
University Clinic Golnik, Slovinsko
prof. Dr. J. T. Jouke Annema
Amsterdam UMC, Nizozemsko

 

RÁMCOVÝ PROGRAM

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODROBNÝ PROGRAM

Den 1 – pátek 25. listopadu 2022

registrace od 12.00

13.00–14.15 (sál Empiria)

PLICNÍ BLOK I

Patologie velkých dýchacích cest

předsedající: Sova, M.

 • Tracheobronchomalacie, EDAC (Sova M., FN Brno)
 • Nezhoubné stenózy velkých dýchacích cest z pohledu plicní endoskopie (Votruba J., VFN Praha)
 • Cizí tělesa (Šimovič J., VFN Praha)
 • Rekanalizační techniky v bronchologii mimo stentáže (Sova M., FN Brno)
 • Tumor burden jako faktor rozhodující v pneumoonkologické léčbě (Petruželka L., VFN Praha)
 • Jednorázové bronchoskopy pros + cons (Rakita D., FN Motol Praha)
 • diskuse (15 minut)

14.15–14.45   kávová přestávka

14.45–16.15 (sál Empiria)

ANESTEZIOLOGIE

předsedající: Michálek, P.

 • Obtížné zajištění dýchacích cest (Černý V., Ústí nad Labem, Hradec Králové)
 • Dýchací cesty sdílené s operatérem – úvod do problematiky (Michálek P., VFN Praha)
 • Chirurgické přístupy do trachey – urgentní i elektivní (Otáhal M., VFN Praha)
 • Special airway management considerations in morbidly obese patients (Gaszynski T., Lodz, Polsko)
 • Anesteziologické postupy u otevřených resekci trachey (Bicek V., FN Motol, Praha)
 • Novinky v anestezii výkonů na dýchacích cestách (Michálek P., VFN Praha)
 • diskuse (15 minut)

16.15–16.45   kávová přestávka

16.45–18.35 (sál Empiria)

PLICNÍ BLOK II

Stenty v intervenční bronchologii a nejen v ní

předsedající: Rakita D., Šimovič J.

 • Silikonové a samoexpandibilní stenty (Šimovič J., VFN Praha)
 • Biodegradabilní stenty (Stehlík L., FTN Praha)
 • Biodegradabilní stenty pohledem hrudního chirurga (Šimonek J.; Pozniak J., FN Motol Praha)
 • Novinky a trendy ve stentování (Rakita D., FN Motol Praha)
 • diskuse (15 minut)

4 kazuistiky plicní endoskopie

předsedající: Šotola, M.

 • 2x Co se podařilo (Šotola M., VFN Praha; Hrouda P., NNH Praha)
 • 2x A co ne (Šotola M., Návratová L., Hajníková Z., Khomchenko M., VFN Praha)
 • diskuse (15 minut)

16.30–19.00 (sál Tower)

WORKSHOPY – praktická část

Stanice 1: Fibrooptická intubace ústy a nosem (Michálková Veselá M., FN Bulovka, Praha)

Stanice 2: Koniotomie, Ventrain ventilace transtracheální (Otáhal M., VFN Praha)

Stanice 3: Separace dýchacích cest, biluminální kanyla, bronchiální blocker, Vivasight (Bruthans J., VFN Praha; Michálek P., VFN Praha)

Stanice 4: Optické stylety a nové videolaryngoskopy (Gaszynski T., Lodz, Polsko; Henlín T., ÚVN Praha)

Společná stanice: Zavedení Montgomeryho T kanyly (Votruba J.; Michálek P., VFN Praha)

 

Den 2 – sobota 26. listopadu 2022

registrace od 8.00

8.30–10.30 (sál Empiria)

PLICNÍ BLOK III

Endoskopická léčba bronchiální obstrukce

předsedající: Šimovič J., Šestáková Z.

 • Endoskopická volumredukce chlopněmi (Šimovič J., VFN Praha)
 • Endoskopická volumredukce párou (Šimovič J., VFN Praha)
 • Endoskopická léčba chronické bronchitidy a astmatu (Šestáková Z., VFN Praha)
 • diskuse (15 minut)

Bronchogenní karcinom – precisní staging a terapie

předsedající: Annema J., Rozman A.

 • The role of EBUS/EUSb in staging of lung cancer (Annema J., Amsterdam UMC, Nizozemsko)
 • EBUS guided perbronchial mediastinal cryobiopsy , elastograophy (Rozman A., University Clinic Golnik, Slovinsko)
 • EBUS v primostagingu plicní rakoviny tipy a triky (Cimrová M, FN Bulovka, Praha)
 • Význam EBUS/EUSb v diagnostice nejasné lymfadenopatie (Šestáková Z., VFN Praha)
 • Cílená léčba bronchogenního karcinomu na podkladě tkáňové biopsie/rebiopsie (Petruželka L., VFN Praha)
 • Moderní postupy v léčbě bronchogenního karcinomu stadia III (Zemanová M., VFN Praha)
 • diskuse (15 minut)

10.30–11.00   kávová přestávka

11.00–11.55 (sál Empiria)

PLICNÍ BLOK IV

Solitární plicní uzly, intersticiální patologie

předsedající: Rozman A., Votruba J.

 • Screening, navigační metody v bronchologii – význam pro diagnostiku i terapii (Návratová L.; Votruba J., VFN Praha)
 • Význam BAL v moderní pneumologii / akutní medicíně (Votruba J., VFN Praha)
 • Kryobiopsie v diagnostice intersticiálních plicních procesů (Šimovič J., VFN Praha)
 • Radial EBUS in SPN navigation (Rozman A., University Clinic Golnik, Slovinsko)
 • diskuse (15 minut)

11.55–13.00   přestávka na oběd

13.00–14.40 (sál Empiria)

HRUDNÍ CHIRURGIE

předsedající: Lischke R., Trča S.

 • ECMO u transplantace plic a hrudní chirurgii (Lischke R., FN Motol)
 • Robotická chirurgie plic (Lischke R., FN Motol)
 • Chirurgická léčba pokročilých stadií NSCLC (Šimonek J., FN Motol)
 • Resekce trachey a COVID-19 (Vachtenheim J., FN Motol)
 • Chirurgická léčba recidivující bronchoesofageální píštěle: kasuistika (Vachtenheim J., FN Motol)
 • Chirurgická léčba nádorů thymu a MG (Podhráský M., FN Motol)
 • Interdisciplinární spolupráce v léčbě abscesů a empyémů (Trča S., Jakubův M., Černohorský S., Jirava D., Krška Z., VFN Praha)
 • Neobvyklý případ tumoru mediastina (Ruferová L., Pospíšil R., Jírava D., Černohorský S., NNH Praha)
 • diskuse (20 minut)

14.40–15.00   kávová přestávka

15.00–16.30 (sál Empiria)

MULTIDISCIPLINÁRNÍ BLOK

Spolupráce anesteziologa, bronchologa a hrudního chirurga

předsedající: Michálek P., Šestáková Z.

 • Online – multidisciplinární board – dosavadní výsledky v ČR (Novysedlák R., FN Motol Praha)
 • Endoskopické řešení komplikací po hrudně – chirurgických výkonech (Šestáková Z., VFN Praha)
 • Prevence komplikací při hrudně chirurgických výkonech z pohledu anesteziologa (Michálek P., VFN Praha)
 • diskuse (15 minut)

Pleurální patologie

předsedající: Sova M., Votruba J.

 • Lytická terapie – timing, možnosti, evidence (Šotola M., VFN Praha)
 • Pleuroskopie – diagnostiká, terapeutická (Votruba J.; Moravcová R., VFN Praha)
 • Tunelizovaný pleurální katetr, pleurální port, talková slurry (Sova M.; Venclíček O., FN Brno)
 • diskuse (15 minut)

13.00–15.00 (sál Tower)

WORKSHOPY – praktická část

Stanice 1: Workshop – Strat X, Chartis, implantace chlopní a coilů, management air–leaku (Šimovič J.; Pechková V., VFN Praha)

Stanice 2: Workshop EBUS/EUSb (Šestáková Z.; Rusnáková M., VFN Praha)

Stanice 3: Workshop – inserce rigidního instrumentária, kombinovaná rekanalizace, odstranění cizího tělesa, kryoresekce a kryoablace, balónová dilatace, inserce stentu (Votruba J.; Randáčková P., VFN Praha)

17.00 (sál Empiria)

Oficiální zakončení

 

Poslední aktualizace: 18. listopadu 2022

SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: kongresdidc@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2022 GUARANT International spol. s r. o.